קול קורא למאמרים לכנס השנתי המשותף של מרכז מינרבה וה-ICRC

, IHL - אירועים וכנסים

משלחת הוועד הבינלאומי של הצלב אדום בישראל ובשטחים הכבושים והאוניברסיטה העברית בירושלים (הפקולטה למשפטים, מרכז מינרבה לזכויות אדם) מכריזים על קול קורא למאמרים ...