האם החלטה אחת יכולה לשנות את החיים שלך?

, משפט הומניטרי בינלאומי (IHL)

האם החלטה אחת יכולה להשפיע על גורלנו? אם הילד היה אורז את התיק בערב שלפני, האם הסיפור שלו היה מסתיים אחרת? לפעמים יש ...