היכן פועל ה-ICRC כדי לסייע לנעדרים ולמשפחותיהם

, נעדרים - סקירה כללית / נעדרים - פעילות ברחבי העולם

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) עושה ככל יכולתו כדי לסייע במקרים של מאות אלפי ...