צ'ילה: ה-ICRC מאחסן דנ"א במסגרת החיפוש אחר נעדרים

, נעדרים - פעילות ברחבי העולם

אליסיה ולורֶנה מחפשות תשובות. כמה מבני משפחותיהן נעלמו בצ'ילה בין 1973 ו-1990 בימי השלטון הצבאי. הן רק שתיים מן רבים הנאבקים עדיין כדי ...