גרסיאלה לופז שפר ל'מעריב': "הישראלים חייבים להבין שאנחנו לא פוליטיים"

, ICRC בתקשורת / נעדרים - ישראל והשטחים הכבושים

גרסיאלה לופז שפר, סגנית ראש משלחת הוועד הבינלאומי של הצלב האדום בישראל ובשטחים הכבושים, ראתה ...