he
סגור

חידוש קשרי משפחה

מידי שנה מופרדות אלפי ורבבות משפחות בשל סכסוכים מזוינים, אסונות טבע או התופעה הגדלה והולכת של הגירה. אנשים עלולים לסבול סבל נורא כאשר אובד הקשר עם יקיריהם, והם לא יודעים היכן הם, אם הם בטוחים – או אפילו אם הם עדיין בין החיים.

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) והאגודות הלאומיות של הצלב האדום והסהר האדום פועלים יחדיו ברחבי העולם על מנת לאתר אנשים ולחדש את המגעים בינם לבין קרוביהם. אנו מנסים למצוא בני משפחה, לחדש מגעים, לאחד מחדש משפחות ולברר מה עלה בגורל הנעדרים.

אחרי רעש האדמה בשנת 2010, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום סיפק לאנשים טלפונים לווייניים כדי לסייע להם ליצור קשר עם יקיריהם. צילום: Marko Kokic/ICRC. אחרי רעש האדמה בשנת 2010, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום סיפק לאנשים
טלפונים לווייניים כדי לסייע להם ליצור קשר עם יקיריהם. צילום: Marko Kokic/ICRC.

סוכנות איתור מרכזית

פעולות אלה מתואמת על ידי סוכנות האיתור המרכזית, אשר הוקמה לצורך חידוש קשרים בין בני משפחה שהופרדו בעקבות סכסוך מזוין ומצבי אלימות אחרים. מידי שנה נפתחים מאות אלפי תיקים חדשים, העוסקים בעקורים, פליטים, עצורים או נעדרים. אתר האינטרנט שלנו לחידוש קשרי המשפחה אף מאפשר לאנשים להגיש בקלות בקשות לאיתור, כאשר נוצרים מצבי חירום.

למידע נוסף: www.familylinkes.icrc.org

חזרה לעמוד הראשי בנושא נעדרים