דיאנה ואחיה מוסא הולכים כל יום אחרי בית הספר למסגד הקרוב להביא מים למשפחה.

97% ממי הברז בעזה מזוהמים או מלוחים מידי. הצלב האדום הבינלאומי תומך ברשויות המים בעזה לשיפור איכות המים ותיקון התשתיות הקיימות.