הצהרת יו"ר ה-ICRC, איב דָ'אקוֹר

פורסם לראשונה: 23 בפברואר 2018

האם הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) רציני לגבי הנושא של התנהגות מינית פסולה של עובדים בארגון? זו השאלה הנשאלת על ידי עובדי ה-ICRC הנוכחיים ובעבר, אשר ידעו היטב כי בדומה לאחרים במגזר ההומניטרי, גם על הארגון שלנו להתעמת עם התנהלות זו.

ברצוני להבטיח לכל כי התשובה היא: כן, אנו רציניים לחלוטין. בארגון זה אין כלל מקום לשום צורה שהיא של הפליה, הטרדה, או שימוש לרעה בסמכות.

עלי גם להסכים עם כך שמאמצינו לאמוד את היקף הבעיה ולטפל בְּכשלים הם רגע של ענווה גדולה עבורנו.

ברצוני לספר לכם אילו פעולות נקטנו בשנים האחרונות, היכן אנו עומדים היום וכיצד ימשיך הארגון להתמודד עם סוגיה זו לאורך הדרך.

ראשית, וזאת יש לדעת: אנו מחויבים לחיזוק המנגנונים שלנו להתמודדות עם כל הפרה שהיא של תקנון ההתנהגות של ה-ICRC, וְלִבּניית תרבות פנימית רב-גונית שאינה מדירה את האחר, תרבות שבה מכבדים כל אחד.

תגובתנו להתנהגות פסולה לאחרונה

שיטת הניהול המבוזרת ששימשה אותנו במשך עשורים היא דרכנו המבוססת לקבל החלטות הרות גורל בעניני בטחון בשטח ומשלוחי סיוע. אך כאשר מחילים גישה זו על הטיפול בהתנהגות פסולה, קשה לאסוף ולחבר את כלל הנתונים במדויק.

הוריתי לצוותים שלי לסרוק את הנתונים שכבר נמצאים בידינו על התנהגות מינית פסולה, ואני יכול לומר לכם שמאז שנת 2015 זיהינו 21 עובדים אשר פוטרו בגין תשלום עבור שירותי מין או שהתפטרו במהלכה של חקירה פנימית. חוזי ההעסקה של שני עובדים נוספים שנחשדו בהתנהגות מינית פסולה לא חודשו. מצער אותי מאוד לדווח על נתונים אלה.

התנהגות זו מהווה בגידה באנשים ובקהילות שאנו אמורים לשרת. הדבר עומד בניגוד לכבוד האדם, ועלינו להיות יותר דרוכים כדי לעצור זאת.
ל-ICRC למעלה מ-17,000 עובדים ברחבי העולם. אנו דואגים שמא תקריות המחייבות דיווּח טרם דוּוחו, או שדוּוחו אך לא טופלו כראוי. אנו פועלים במטרה לפתור זאת.

הליכי טיפול בטענות התנהגות פסולה

כל העובדים מחויבים,על פי חוזה, לנהוג בהתאם לתקנון ההתנהגות של ה-ICRC, האוסר מפורשות על רכישת שירותי מין. איסור זה, שהוטל בשנת 2006, חל בכל עת וברחבי העולם כולו, לרבות היכן שהזנות היא חוקית. זאת, מאחר שבעיני ה-ICRC, עובדים המשלמים תמורת מין הינם תופעה שאינה עולה בקנה אחד עם הערכים של הארגון ושליחותו.

באביב 2017 הקמנו בארגוננו נציבוּת עולמית להתאמה לַדרישות, שעליה הוטל לנטר ולאכוף את ציות העובדים לקוד ההתנהגות. נציבות זו מטפלת בתלונות וטענות באופן חסוי, ופועלת באופן בלתי תלוי. עוד קודם לכן, הקמנו רשת של נציבוּת קבילות עובדים ברחבי העולם, שאליה הם יכולים לפנות לשם ייעוץ ותמיכה.

מנגנונים אלה מיועדים להעניק לנו פרספקטיבה רחבה של כל מקרי ההתנהגות הפסולה, ולספק פיקוח מוסדי. עליהם להבטיח עקביות והגינות כוללת ביישום כללי ההתנהגות.

הבטחַתי לאנשים המקבלים את שירותינו ולכל עובדינו היא כי תלונות וטענות יטופלו בנחישות ובעקביות. כל עובד שיִימַצא כי הפר את כללי תקנון ההתנהגות יישא באחריות למעשיו.

טיפוח תרבות מכבדת

הצעדים שנקטנו עד כה הם חשובים, אך אנו צריכים לעשות עוד יותר כדי לטפל בהתנהגות שאין לקבלה. אנו בודקים ומבקרים את התהליכים והמערכות הנוכחיים שלנו כל העת.

עלינו גם לגלות ענווה, להקשיב בתשומת לב לקהילות ולעובדים, ולהכיר בשינוי הכיוון הנדרש בתרבות ההתנהלות של ארגון זה.

אני חב תודות עמוקות לעמיתי ב-ICRC שהניעו את הדיון על הצורך בשינוי, דיון שלעתים אינו נוח אך הכרחי ביותר לקיימו. אנו נמשיך בשיח זה באמצעות ארגון פלטפורמות דיון שונות במשלחות ובמטה שלנו. ואלה, בתורם, יעדכנו בדבר החלטותינו בשאלה כיצד נוכל להשתפר יחד.

בנוסף, יצרתי קשר עם ארגונים הומניטריים אחרים במטרה לטפל בסוגיות המצריכות מאמץ משותף, למשל, למנוע מעבריינים את המעבר , המתאפשר בהיעדר חשיפה, בין סוכנויות שונות.

אני מחויב לטיפוח תרבות ארגונית ב-ICRC, אשר מעודדת עובדים למנוע ולגלות התנהגות פסולה ולדווח עליה. כל הטענות נבדקות. על אנשים להרגיש כי בכוחם להעלות את חששותיהם בביטחה, ואנו עודדנו עובדים להשתמש לצורך זה בכתובת דוא"ל חסויה אשר יוחדה לכך.

חשיבות מכרעת נודעת לכך שהשקט אשר אפף סוגיה זו נוּתץ. זה מסמן קו פרשת מים עבור המיגזר ההומנטרי ככלל. לאנשים המקבלים מאיתנו שירות, אנו חבים התנהגות המוכתבת על ידי טוהר מידות מוחלט.