משחר קיומם, פנו בני אדם לאלימות כדרך ליישוב מחלוקות. בכל התרבויות אפילו במלחמות יש גבולות. אנו קוראים לכל הצדדים, בכל הסכסוכים, לשמר את מה שאנו רואים כאנושיות, תוך ציות לחוק ההומניטרי הבינלאומי.