כללי המלחמה, או בשמם האחר המשפט ההומניטרי הבינלאומי,

1. מגנים על מי שאינם נלחמים, כגון אזרחים, סגל רפואי או עובדי סיוע.

2. מגנים על אלה שכבר אינם מסוגלים עוד להילחם, כגון חיילים פצועים או אסירים.

3. אוסרים על פגיעה/ניסיון לפגוע באזרחים, דבר הנחשב לפשע מלחמה.

4. מכירים בזכותם של אזרחים להיות מוגנים מסכנות המלחמה ולקבל את הסיוע הנחוץ להם. יש להקפיד בכל דרך אפשרית להימנע מפגיעה בהם או בבתיהם או מהשמדת אמצעי המחיה שלה, כגון מקורות מים, גידולים, חיות משק, ועוד.

5. מחייבים דאגה לחולים ופצועים, כזכות העומדת להם בלי קשר להשתייכותם לצד כזה או אחר.

6. קובעים כי אין לתקוף עובדי רפואה, כלי רכב רפואיים ובתי חולים העוסקים/המיועדים בעבודה הומניטרית.

7. אוסרים על עינויים ויחס משפיל כלפי אסירים.

8. קובעים כי עצורים חייבים לקבל מזון ומים וכי יש להתיר להם לתקשר עם יקיריהם.

9. מגבילים את סוגי הנשק והטקטיקות המותרים בשימוש במלחמה, כדי להימנע מסבל מיותר.

10. אוסרים מפורשות על אונס או צורות אחרות של אלימות מינית בהקשר של סכסוך מזוין.