לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי, אנו, הארגונים החתומים מטה, משמיעים קולנו בעד יזמת "שירותי בריאות בסכנה". אנחנו שבים בתוקף על קריאתנו לכיבוד ולהגנה על זכותם של פצועים וחולים לטיפול רפואי במהלך סכסוך מזוין ולעצירת התקפות על צוותי ומתקני רפואה.

באופן ספציפי, אנחנו קוראים לנקיטת צעדים מצד המדינות החתומות על אמנות ז'נבה, שכלליהן נועדו להגביל את הדרכים שבהן מתנהלות מלחמות ולהגן על אנשים הנפצעים במהלך סכסוכים. כיום לפני שנה, התכנסו מדינות אלה בז'נבה לוועידה הבינלאומית ה-32 של הצלב האדום והסהר האדום. על ידי אימוץ החלטה 4, "שירותי בריאות בסכנה: ממשיכים להגן יחד על מתן טיפול רפואי", הן שבו והדגישו את התחייבותן האיתנה להגנה על פצועים וחולים, על סגל רפואי ומתקני רפואה, ועל משלוחים רפואיים.

אנחנו פונים גם למדינות החברות במועצת הביטחון של האומות המאוחדות, אשר נתנו הד להתחייבות שבאה לידי ביטוי בהחלטה 4, ואשר, במאי 2016, אימצו את החלטה 2286 בדבר הגנה על שירותים רפואיים בעת סכסוכים מזוינים.

למרות ההתחייבויות האמורות, התקפות על שירותי רפואה ממשיכות ללא הרף.

סוריה: עד כה ב-2016, תיעד ארגון הבריאות העולמי למעלה מ-120 התקפות על מתקני רפואה. אלה מתווספות ל-135 התקפות שנרשמו ב-2015 ו-93 בשנת 2014. למרות החרפת הלחימה בימים אלה והנסיבות הנואשות שבהן שרויים האנשים בשטח, רק אחד מבין תשעת בתי החולים של מזרח חלב ממשיך לתפקד באופן מלא, וארבעה מושבתים כליל. הסגל הרפואי מותש והמלאים מדולדלים קשות. האלימות חסרת האבחנה לא פסחה גם על מערב חלב, ובתי החולים שם מתקשים להתמודד עם זרם המטופלים המתמשך.

תימן: מאז תחילת הסכסוך הנוכחי ב-2015, מעל ל-160 התקפות על בתי חולים, מרפאות וסגל רפואי דווחו לוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC). פחות ממחצית ממתקני הרפואה של המדינה עדיין מתפקדים. בכל יום מתים בממוצע 20 איש – גברים, נשים וטף – רבים מהם מפצעים ומחלות הניתנים לטיפול ולריפוי, וזאת מאחר שהתרופות המתאימות אינן זמינות ובתי החולים אינם מתפקדים.

עיראק: בשנה האחרונה, בתי חולים ומתקני רפואה אחרים ניזוקו, הושמדו ונבזזו, ובכך נמנעה מאזרחים קבלת טיפול רפואי במחוזות שנפגעו קשה מהסכסוך. באזורים מסוימים, למעלה מ-45% מאנשי מקצועות הרפואה ברחו מאז 2014. כלי רכב רפואיים הופרעו בדרכם למתקני רפואה, ובכמה מקרים נוצלו לרעה על ידי תוקפים. סמלים של הגנה וסיוע רפואיים חוללו.

אפגניסטן, לוב, דרום סודאן, והרשימה נמשכת. התקפות על מטופלים ועובדי רפואה המטפלים בפצועים ובחולים במהלך סכסוך מזוין נמנות עם המעשים המזעזעים ביותר הקוראים תיגר על האנושיות של כולנו. כתוצאה מן האלימות הזאת, אינספור אנשים נהרגים או הופכים לנכים; נשים הרות הכורעות ללדת אינן יכולות להגיע לבית חולים בזמן בגלל התקפות על אמבולנסים העושים את דרכם לאסוף אותן; ילדים מנועים מקבלת חיסונים. פגים צריכים להילקח מעם האינקובטורים שלהם בעקבות התקפות אוויריות על בתי חולים, רופאים נאלצים לחזות במותם של מטופליהם מאחר שאזלו התרופות הנחוצות כדי להעניק להם טיפול. מטופלים ומשפחותיהם, עובדי רפואה וקהילות שלמות משלמים מחיר מחריד. על הדבר להיפסק. למלחמות יש כללים.

מדינות חייבות לפעול עכשיו כפי שהתחייבו לעשות ולשים קץ לאלימות.

אנחנו קוראים לצדדים המעורבים בסכסוכים מתמשכים לשמור על בתי חולים ותשתיות אזרחיות אחרות ולהגן עליהם מפני פעולות האיבה. ממשלות שבכוחן להשפיע על הצדדים הלוחמים צריכות ללחוץ עליהם למלא אחר התחייבויותיהם על-פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי.

חובה על צדדים לסכסוך לכבד את קדושתם של מתקני רפואה ואת החובה אתית של עובדי רפואה לטפל בכל אדם, בלי קשר לזהותו. עליהם לאפשר הגעה של אספקה רפואית ליעדה והגעה של אנשים הזקוקים לטיפול למתקני רפואה.

עליהם לחקור באופן מלא, מידי, חסר פניות ועצמאי כל תקרית המונעת הענקה בטוחה של טיפול רפואי.

עליהם לדחוף את הכוחות הצבאיים שלהם להביא בחשבון אמצעי זהירות להגנה על פצועים וחולים ועל עובדים, מתקנים וכלי רכב רפואיים בבואם לתכנן ולהוציא אל הפועל מצבעים צבאיים.

עליהם לקדם מודעות וציות למשפט ההומניטרי הבינלאומי ולדיני זכויות האדם הבינלאומיים. בשיתוף עם המוסדות הרלוונטיים, עליהם להפיץ את העקרונות האתיים לשירותי רפואה בעתות סכסוך מזוין ומצבי חירום אחרים (Ethical Principles of Health Care in Times of Armed Conflict and Other Emergencies) בקרב הציבור הרחב והכוחות המזוינים.

סייגים חלים על אופן ניהולן של מלחמות. כל אדם, בין אם פצוע או חולה, זכאי לטיפול רפואי. גם במצב של סכסוך.

רשימת החתומים
• רופאים ללא גבולות (MSF)
• הברית הבינלאומית של ארגוני מטופלים
• הוועדה הבינלאומית לרפואה צבאית
• הוועד הבינלאומי של הצלב האדום
• מועצת האחיות הבינלאומית
• הפדרציה הבינלאומית של איגודי סטודנטים לרפואה
• הפדרציה הבינלאומית של ארגוני הצלב האדום והסהר האדום
• הפדרציה הבינלאומית של בתי חולים
• הקונפדרציה העולמית לפיזיותרפיה
• הפדרציה העולמית להשכלה רפואית
• ההסתדרות הרפואית העולמית