מקסיקו (הוועד הבינלאומי של הצלב האדום / פדרציית אגודות הצלב האדום והסהר האדום) – נציגי תנועת הצלב האדום והסהר האדום (המורכבת מהוועד הבינלאומי של הצלב האדום ומפדרציית אגודות הצלב האדום והסהר האדום) אימצו הצהרה בתגובה לאדישותן הגדלה והולכת של החברה ושל ממשלות למצוקת אוכלוסיות מהגרים. בהצהרה זו הן מתחייבות לעורר את הרגישוּת לנושא ולהבטיח כי מניעי ההגירה יובנו, וכי זכויות וצרכי המהגרים יוכרו, יכובדו ימומשו ויֵיעַנוּ.

העיר סרדאן, פואבּלה, מקסיקו.  מהגר מקבל שיחת טלפון חינם כדי לדבר עם משפחתו. צילום: ב. איסלאס/ICRC

העיר סרדאן, פואבּלה, מקסיקו. מהגר מקבל שיחת טלפון חינם כדי לדבר עם משפחתו.
צילום: ב. איסלאס/ICRC

העיר סרדאן, פואבּלה, מקסיקו. עובדת ה-ICRC מסבירה למהגרים איזה מידע הם יכולים למצוא בעלון שלנו. צילום: ב. איסלאס/ICRC

העיר סרדאן, פואבּלה, מקסיקו. עובדת ה-ICRC מסבירה למהגרים איזה מידע הם יכולים למצוא בעלון שלנו.
צילום: ב. איסלאס/ICRC

"הכרחי לנקוט צעדים אפקטיביים בהתאם לעקרונות יסוד, למשפט הבינלאומי ולהחלטות התנועה, בשיתוף פעולה עם רשויות וגורמים אחרים בעלי עניין. זאת, על מנת להבטיח כיבוד זכויות מהגרים לאורך נתיבי ההגירה במקומות מעבר, בארץ היעד ובחזרה, ולחזק בכך את יכולת ההתאוששות של מהגרים וקהילות," הכריזו באירוע שנעל את הוועידה האזורית בנושא תפקיד התנועה בנוגע להגירה בַּאמריקות.

"אגודות צלב אדום באזור הגיעו להישגים במתן סיוע והגנה למהגרים. ואולם, יש עדיין הרבה מה לעשות כדי להרחיב את היקף התגובה, לשפר שירותים ולהגביר את הפעולה למען זכויות המהגרים," אמר יאן גֶלפאנד, סגן המנהל הכללי של הפדרציה באמריקות.

העיר סרדאן, פואבּלה, מקסיקו. מהגרים רצים בנסיון לעלות על רכבת נוסעת ולהמשיך במסעם. צילום: ב. איסלאס/ICRC

העיר סרדאן, פואבּלה, מקסיקו. מהגרים רצים בנסיון לעלות על רכבת נוסעת ולהמשיך במסעם.
צילום: ב. איסלאס/ICRC

"עבורנו, בתנועה, העדיפות העיקרית ניתנת להצלת חיים ולדרך ארץ לכבודם של מהגרים", הוסיף גלפאנד, שהדגיש כי בוועידה נותח "הצורך לפעול מעבר לתגובת התנועה ולעבוד עם גישה מאוחדת יותר המקדמת את יכולת ההתאוששות של מהגרים, כמו גם קהילות המוצא, קהילות המעבר והקהילות המארחות."

העומד בראש מדור התנועה בוועד הבינלאומי של הצלב האדום, פרנץ רַאוּכֶנשטיין, הדגיש את ערכה של עמדה משותפת לנציגים מ-25 מדינות הצלב האדום מהאמריקות ומאזור הקריבּיים, מהפדרציה ומהוועד הבינלאומי של הצלב האדום, בעניין תופעת ההגירה, אשר נודעת לה השפעה רבה על האזור.

העיר סרדאן, פואבּלה, מקסיקו. מתנדבי הצלב האדום המקסיקני מספקים למהגרים פריטי סיוע. צילום: ב. איסלאס/ICRC

העיר סרדאן, פואבּלה, מקסיקו. מתנדבי הצלב האדום המקסיקני מספקים למהגרים פריטי סיוע.
צילום: ב. איסלאס/ICRC

"ההכרזה מעבירה מסר של דאגות הגולשות מעֶבֶר לאזור זה וקשורות בחששות הקיימים בחלקים אחרים של העולם ומציבים אתגרים הומניטריים דומים. אנו מקדמים בברכה הצהרה ממין זה, המביעה את המחויבות והחזון המשותפים של כל מרכיבי הרשת ההומניטרית הגדולה בעולם הפועלת למען מהגרים, האמריקות והקריביים," אמר ראוכנשטיין.

שני הנציגים הביעו בטחון בכך שעל ידי ניצול הנסיון שנצבר בתנועה ברמה העולמית והאזורית, בנוסף על הכלים והמקורות שפותחו באירופה, במזרח התיכון, באפריקה ובאסיה, יעלה בידי תנועת הצלב האדום באמריקות לפתח תוכניות ושירותים מתאימים לצרכים ההומניטריים של מהגרים.