הסהר האדום הערבי הסורי (SARC), הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) והפדרציה הבינלאומית של האגודות הלאומיות של הצלב אדום והסהר אדום (IFRC) מזועזעים לנוכח ההתקפה הנוראית שאירעה אמש על מחסן של הסהר האדום הסורי ועל שיירת סיוע באורם אל כוברא שבחאלב הכפרית.

כעשרים אזרחים ואיש סגל אחד של הסהר האדום הסורי נהרגו, בשעה שפרקו משאיות שנשאו סיוע הומניטרי חיוני. חלק ניכר מאספקת הסיוע הושמד. ההתקפה מונעת מזון וסיוע רפואי נחוצים מאוד מאלפי אזרחים.

"אנחנו המומים לחלוטין בעקבות מותם של רבים כל כך, ובהם אחד מעמיתנו, מנהל סניף המשנה שלנו, עומר ברכאת. הוא היה חבר מסור ואמיץ במשפחת העובדים והמתנדבים שלנו, שפעל ללא לאות להקלת סבלו של העם הסורי. לא ייתכן בשום אופן שעובדינו ומתנדבינו ימשיכו לשלם מחיר כה גבוה בגלל הלחימה המתמשכת", אמר נשיא הסהר האדום הסורי, ד"ר עבד א-רחמן עטר.

"ככל הידוע לנו על ההתקפה של אתמול, הייתה שם הפרה בוטה של המשפט ההומניטרי הבינלאומי (IHL), וזהו דבר שאין הדעת סובלת. אי-כיבוד של עובדים ומבנים הומניטריים, ואי-הגנה עליהם, עלולים להשפיע קשות על פעולות הומניטריות המתנהלות כיום במדינה, ובכך למנוע ממיליוני בני אדם סיוע שהוא חיוני להישרדותם", אמר פטר מאורר, נשיא ה-ICRC.

"היום, הצלב האדום והסהר האדום באבל. מתוך סולידריות עם הסהר האדום הערבי הסורי, אנחנו קוראים לקהילה הבינלאומית להבטיח את ההגנה על עובדים ומתנדבים העוסקים בסיוע הומניטרי. איננו חלק מהסכסוך הזה", אמר טדטרו קונואה, נשיא ה-IFRC.

סוריה היא אחת הזירות המסוכנות ביותר בעולם עבור עובדים הומניטריים. במהלך ששת השנים האחרונות, 54 אנשי סגל ומתנדבים של הסהר האדום הסורי איבדו את חייהם בעת מילוי תפקידם.

תנועת הצלב האדום והסהר האדום הבינלאומית שבה וחוזרת על דרישתה שכל הצדדים לסכסוך יישמעו לכללי המשפט ההומניטרי הבינלאומי, הכוללים בין השאר הגנה על עובדי סיוע.