ICRC – הודעה לעיתונות
21 במארס 2016

ג'נבה – הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) פִּרסם הנחיות מרכזיות חדשות בדבר יישום אמנות ג'נבה, הנחיות התומכות בַּטיעונים שלמרות הפרות של הוראות האמנות, חַלוּתן על סכסוך מזוין בעינה עומדת, הן עדיין רלבנטיות, תרומתן להצלת חיים נותרה מכרעת ואין לנטוש אותן.

ראש מחלקת המשפט ההומניטרי הבינלאומי ב-ICRC, ד"ר הלן דורהאם, אמרה שלמרות שזה "הולך ונהיה אופנתי לדבר על הישחקות המשפט ההומניטרי הבינלאומי", שבבסיסו האמנות, הפרסום החדש – הידוע כ-commentaries (פרשנוּת) – "מראה כי זהו גוף חוקים חי ונושם, אשר לא זו בלבד שלא נשחק, הוא אף ממלא תפקיד חיוני."

גם בלב הסכסוך בסוריה, שבו ראינו הפרות נרחבות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי, עלה בידינו להשיג גישה לחצות את קווי החזית ולתת טיפול רפואי ואספקת סיוע למיליוני אנשים הלכודים באזורי לחימה. מקרים אלה הראו כי חשיבותם של דינֵי סכסוכים מזוינים עדיין מכרעת לצורך הצלת חיים".

לצורך שיקוף המציאות החוקית, הפרשנות החדשה מתבססת על 60 השנים האחרונות של למידת אמנוֹת אלה ופירושן. "היא מיועדת לשמש כלי מעשי בידיהם של יועצים משפטיים ובתי משפט צבאיים, ויכולה לסייע למי שיצטרכו ליישם את האמנות בעתיד," מסביר ז'אן מארי הֵנקֶרטס, העומד בראש פרויקט הפרשנות.

ה-ICRC תומך מאוד בדעה שפרשנות קוהרנטית של החוק מחזקת את כיבודו. הפרשנות העדכנית מספקת הדרכה קונקרטית בסוגיות כדוגמת המחויבוּת לטפל בפצועים ובחולים, ומקדישה מידה ניכרת של תשומת לב לסכסוכים שאינם בינלאומיים ומהווים את מרבית המלחמות בימינו. האיסור על אלימות מינית ועקרון אי-ההחזרה, קרי האיסור לשלוח אנשים בחזרה למדינות שבהן חייהם יהיו בסכנה, מובהרים אף הם בַּפרשנות.

אמנות ג'נבה נלמדות, נדונות ומנותחות לפרטי פרטים יותר מאי פעם, ופרשנות זו תהווה חלק חשוב מהשיח בנושא", אמרה ד"ר הלן דורהאם. "כן, יש פער גדול בין החוק כפי שהוא 'על הנייר' לבין יישומו, אבל זה אף פעם לא יכול לשמש כטיעון לכך שהאמנות כבר לא רלוונטיות יותר למרות התפקיד המרכזי שהן ממלאות. אמנות ג'נבה אינן אי אילו מסמכים שהם היסטוריים בלבד ומתקופה אחרת. בימים אלה, הרלבנטיוּת שלהן תקֵפה וחשיבותן רבה – ועלינו להבטיח כי הפוטנציאל ההומניטרי העצום שלהן יוכר וימומש על ידי כולם."