YNET בחרו לסכם את השנה ההומניטרית דרך הפעילויות שלנו באזורי מלחמה וסכסוכים אלימים, במשבר הפליטים באירופה, בסיוע בעת התפרצות האבולה ואסונות טבע. מרגש לקבל את התואר "המלאכים של שנת 2015". לצפייה בכתבה ב-YNET