הודעה לעיתונות של ה-ICRC
10 בדצמבר 2015

ג'נבה (ICRC) – בתום ארבע שנים של התייעצויות מקיפות, לא עלה בידי המדינות המהוות צדדים לאמנות ג'נבה להגיע להסכמה על מנגנון חדש שהוצע על ידי הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) וממשלת שווייץ לחיזוק העמידה בהוראות המשפט ההומניטרי הבינלאומי. ההחלטה התקבלה בוועידה הבינלאומית של הצלב האדום והסהר האדום, הננעלת היום בג'נבה.

תחת זאת הסכימו המדינות לפתוח בתהליך בין-ממשלתי למציאת דרכים לחיזוק יישומו של המשפט ההומניטרי הבינלאומי. תהליך זה אמור להסתיים בתוך ארבע שנים, שבסופן יוצגו תוצאותיו בוועידה הבינלאומית הבאה.

"מאכזב שהמדינות לא הצליחו להגיע להסכמה על ההצעה המקורית, אשר התייחסה לכל הסוגיות שהועלו לאורך תהליך ההיוועצות", אמר נשיא ה-ICRC, פֶּטֶר מַאוּרֶר. "זלזול במשפט ההומניטרי הבינלאומי הוא עניין כמעט יומיומי, בכל סכסוך ברחבי העולם. בכך שלא השכילו לתמוך ביזמה זו, החמיצו המדינות הזדמנות לסייע בהגנתם של מיליוני אנשים".

במסגרת המנגנון החדש, אמור היה להיערך מפגש שנתי של מדינות החתומות על אמנות ג'נבה, פורום א-פוליטי שבו תוכלנה לשתף ביניהן שיטות עבודה מיטביות וידע טכני.

מדינות רבות שבו והדגישו במהלך הוועידה את מחויבותן לכיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומי, בין השאר באמצעות דיאלוג דו-צדדי עם ה-ICRC. מר מאורר ברך על כך, ואמר כי ה-ICRC ימשיך לחתור לדיאלוג מוגבר עם המדינות בנושא חובותיהן על-פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי.

"המדינות הן שנושאות באחריות לכיבודם ולהבטחת כיבודם של דיני המלחמה. אנחנו דוחקים בהן, לפיכך, לנצל עד תום את המנגנונים הקיימים להבטחת העמידה בכללים", הוסיף מר מאורר.

בהתפתחות נוספת בוועידה, אומצה החלטה שמטרתה למצוא דרכים לשיפור הגנתם של מי שנעצרו במסגרת סכסוכים מזוינים שאינם בינלאומיים. הדבר יבטיח שכל הנעצרים על רקע סכסוכים ייהנו ממעמד שווה, ויהיה בכך כדי לסגור פירצה בחוק.