אלבום תמונות

 

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) עוזר לארגונים ולקולקטיבים של נשים בטימבוקטו להקים מיזמים לצרכי פרנסה. אחת הקבוצות הללו היא איגוד של עשר נשים, רובן אלמנות, שהסכסוך במאלי הותיר אותן בחוסר כול. בתמיכת ה-ICRC, הן התחילו מפעל ביתי קטן לייצור גידור מחוטי מתכת, מוצר מאוד מבוקש על ידי חקלאים – עובדי אדמות ומגדלי חיות משק כאחד.

השקעה ראשונית של 1.65 מיליון פרנק CFA אפשרה להן לרכוש שתי מכונות לקליעת חוטי מתכת. הן קיבלו בנוסף מענק קטן לרכישת ציוד וחומרי גלם כדי להניע ולהריץ שוב את הפעילות המסורתית הזאת. פעילות זו מהווה עכשיו את מקור ההכנסה העיקרי שלהן, ומאפשרת להן לפרנס את עצמן ואת משפחותיהן.