מאהאמה, רואנדה. פליט צעיר מבורונדי משתמש בשירות ההתקשרות הטלפוני המוצע בחינם לשיחת עדכון עם קרובים שנשארו בבורונדי.  CC BY-NC-ND / ICRC / Emmanuel Kagimbura

מאהאמה, רואנדה. פליט צעיר מבורונדי משתמש בשירות ההתקשרות הטלפוני המוצע בחינם לשיחת עדכון עם קרובים שנשארו בבורונדי.
CC BY-NC-ND / ICRC / Emmanuel Kagimbura

גאות בזרם הפליטים הבורונדיים המגיעים למרכזי קליטה על יד הגבול שבין רואנדה ובורונדי הביא את ממשלת רואנדה לפתוח באפריל מחנה פליטים חדש במאהאמה שבמחוז המזרח. דאגה מרכזית עבור הפליטים היא שמירה על קשר עם חברים ויקיריהם שנשארו מאחור.

עד סוף יוני, כבר הגיע מספרם הכולל של הפליטים שברחו מבורונדי – לנוכח המתיחות השוררת בה לקראת הבחירות – לסדר גודל של עשרות אלפים. בעוד שממשלת רואנדה הכריזה על הענקה אוטומטית של מעמד פליט לנמלטים מבורונדי, מספר לא ידוע של פליטים שמו פעמיהם ישר לאזורים עירוניים, כך החלו הרשויות לערוך רישום של הפליטים העירוניים הללו בכפרים.

מאז תחילת גל הנהירה הנוכחי, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) וארגון הצלב האדום של רואנדה (RRCS) מציעים לפליטים שירותים לחידוש קשרי משפחה, בעיקר באמצעות שיחות טלפון. עד כה, בוצעו למעלה מ-13,000 שיחות טלפון, שמתוכן יותר מ-8,551 הובילו לחידוש קשרים משפחתיים ו/או התעדכנות בחדשות המשפחה. אחד האתגרים המרכזיים הניצבים בפני ארגונים הומניטריים הוא להגן על המספר הגבוה של ילדים בלתי מלווים וכאלה שהופרדו ממשפחותיהם. עד כה, נרשמו כ-945 קטינים בלתי מלווים.

תוך הפעלת שירותי השיחות הטלפוניות, התברר ל-ICRC ולצלב האדום של רואנדה שפליטים רבים – עד כדי כאלף מהם – מצוידים בטלפון משלהם אך אינם יכולים לעשות בו שימוש ממגוון סיבות, לרבות העדר גישה לרשת הניידת ברואנדה, העדר דקות שיחה והעדר אמצעים לטעינת הטלפונים שלהם.

מתן אפשרות לפליטים להשתמש בטלפונים שלהם

במענה לצרכים אלה, פיתח ה-ICRC פרויקט שמטרתו לאפשר לפליטים מבורונדי ליצור קשר עם יקיריהם באמצעות הטלפונים שלהם. חברת תקשורת מקומית בשם MTN Rwanda תמכה בפרויקט עם תרומה של עד 10,000 כרטיסי סים (SIM), שכל אחד מהם טעון מראש בזמן אוויר בשווי 500 פרנקים רואנדיים. החברה מעמידה גם לרשות העניין עובדים שלה כדי לרשום ולהפעיל כל אחד ואחד מכרטיסי הסים. בנוסף לכך, רוכש ה-ICRC זמן אוויר נוסף – סכום חד פעמי של 1,000 פרנק רואנדי עבור כל סים – להגדלת יתרת הדקות.

מחסור בחשמל מהווה בעיה גדולה בתוך מחנה הפליטים ובקרבתו, והנו מכשול עיקרי בפני שימוש בטלפונים. כדי לאפשר לפליטים לטעון את הטלפונים שלהם, הקים ה-ICRC פרויקט קטן, Mobile Solar Kiosk (המאפשר טעינה של 20 טלפונים בו-זמנית), כדי להדגים חלופה בת קיימה ומעשית יותר היכולה לשמש כמודל לפתרון גם במצבים אחרים.

 

מאהאמה, רואנדה. מוטבים עומדים בתור מאחורי איש סגל של ה-ICRC לשירות הטעינה החינמי של טלפונים ניידים.  CC BY-NC-ND / ICRC / Emmanuel Kagimbura

מאהאמה, רואנדה. מוטבים עומדים בתור מאחורי איש סגל של ה-ICRC לשירות הטעינה החינמי של טלפונים ניידים.
CC BY-NC-ND / ICRC / Emmanuel Kagimbura

עדיפות ניתנת לילדים בלתי מלווים הרוצים לדבר עם בני משפחה בבורונדי, ולהורים המחפשים אחר ילדיהם. אלה הנהנים משירות הטעינה החינמי של הטלפונים מעידים שהדבר עוזר להם לדאוג לביטחון תזונתי עבור משפחותיהם, שהיו נאלצות אחרת למכור חלק מן הסיוע שהן מקבלות לכיסוי הוצאות על טלפון נייד, בין אם על טעינת טלפון או על רכישת כרטיסי סים.

מספר הטלפונים הנטענים מדי יום באמצעות שירות חינמי זה עומד על ממוצע של 50 עד 60. עד כה, חולקו כ-950 כרטיסי סים, ויותר מ-650 פליטים נהנו מהשירות החינמי לטעינת טלפונים.

 

מהאמה, רואנדה. איש שטח של ה-ICRC המופקד על איתור קרובים גובה פרטים מילד בלתי מלווה כדי שניתן יהיה להתחיל בחיפוש אחר משפחתו.  CC BY-NC-ND / ICRC / Emmanuel Kagimbura

מהאמה, רואנדה. איש שטח של ה-ICRC המופקד על איתור קרובים גובה פרטים מילד בלתי מלווה כדי שניתן יהיה להתחיל בחיפוש אחר משפחתו.
CC BY-NC-ND / ICRC / Emmanuel Kagimbura