NR ukraine

הודעה לעתונות מס'   15/04

3 בפברואר 2015

 

ג'נבה (ICRC) – הפגזות כבדות של שכונות מגורים בדונצק ובערים כגון דבלצבו נמשכו לאורך סוף השבוע. חרף התנאים המסוכנים, צוותים של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) נמצאים בשטח ומארגנים מבצעי סיוע. הם עובדים משני צדי החזית באזורים שבם מצאו מפונים רבים מקלט. אך הם נאבקים להגיע לאנשים בעיירות שההפגזה נמשכת בהן.

הלחימה משתוללת בין צבא אוקראינה לבין האופוזיציה, וחיי אזרחים נתונים בסכנה. אנשים זקוקים נואשות לבטחון, למזון, למים, לתרופות, למחסה ולמקורות אנרגיה. "לפעמים בלתי אפשרי להגיע לנזקקים מכיוון שאין בטחון כלל וכלל," אמר מישל מסון, ראש משלחת ה-ICRC באוקראינה. "המצב מידרדר מיום ליום," הזהיר. "אנשים מסתתרים במרתפים במשך ימים על ימים, ומי שמעזים לצאת החוצה להשגת סיוע בסיסי לוקחים על עצמם את הסיכון להיפצע או להיהרג."

התקפות חסרות הבחנה אסורות על פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי, שכל הצדדים לסכסוך באוקראינה מחויבים לציית לו. אין לכוון התקפות לעבר אזרחים או אובייקטים אזרחיים, כגון בתים, בתי ספר ומתקני ורכבי רפואה, או על תשתיות חיוניות להישרדות האוכלוסייה האזרחית, כגון מתקני מי שתייה ומזון.

מר מסון הוסיף: "לא זו בלבד שהשימוש בכלי נשק נפיצים באזורים מאוכלסים גורם לאזרחים, לרכוש אזרחי ולשירותים חיוניים נזק מיידי ישיר שאין לקבלו, אלא אף נודעות לשימוש כזה השלכות חמורות על האוכלוסייה, השלכות שפוטנציאל פגיעתן הוא ארוך טווח."

במהלך השבועיים שחלפו סיפק ה-ICRC ערכות חבישה ושאר אספקה רפואית לחמישה בתי חולים המטפלים בנפגעי פציעות מנשק במחוזות לוגנסק ודנצק משני עברי החזית. אספקת חומרי דיאליזה ורנטגן נתרמה לבית החולים קלינין בדונצק.

ה-ICRC העביר במקביל מזון ושאר פריטים ל-40 כפרים, עיירות וערים – לרבות דבלצבו, ווגלריסק, אבדיאיבקה, סטניצה לוגנסקה, פופסנה וסביטלודרסק – כולם במחוזות לוגנסק ודונצק, בסמיכות מסוכנת לקו החזית. כ-30,000 איש קבלו לחם, דגנים, קמח, שמן, נרות, ג'ריקנים ומוצרי היגיינה.

צרכי מערכת הענישה גדלים, וה-ICRC העביר תוך כדי כך סיוע חירום ללמעלה מ-5,000 כלואים במחוזות דונצק ולוגנסק, כולל בעיר דונצק. ה-ICRC מבקר אנשים, מכל הצדדים, שחירותם נשללה מהם בהקשר של הסכסוך.

לקבלת פרטים נוספים, נא צרו קשר:

אשוט אסטבטסיאן, ICRC קייב, טל.: 00380675094206

ג'ניפר טוביאס, ICRC ג'נבה, טל': 0041227302502 או 0041795369248

או בקרו באתר שלנו: www.icrc.org

לצפייה בקטעי וידאו עדכניים של ה-ICRC ולהורדתם באיכות שידור:

www.icrcvideonewsroom.org

 כיצד פועל ה-ICRC כדי לשים קץ להתקפות על עובדי שירותי רפואה ומטופליהם:

www.healthcareindanger.org

 עקוב אחר ה-ICRC  ב- facebook.com/icrcil ו- twitter.com/icrc_ilot