אלימות מינית בהיקף רחב עודנה, למרבה הצער, תופעה בלתי נראית בשל איסורים תרבותיים שהם בגדר טאבו, רגשי בושה או פחד מנקמה. כתוצאה מכך, שכיחותה והשלכותיה על פי ההערכות קטנות בהרבה לעומת המציאות. מדובר באתגר קשה לאלה השואפים להציע מענים הומניטריים אפקטיביים לקרבנות אלימות מינית – נשים, בנות, בנים וגברים. בהסתמכם על הניסיון והלקחים שהצטברו בארגונים שלהם, השתתפו פָּנֶליסטים בכירים לאחרונה בכנס שדן בשאלה כיצד ניתן להיענות טוב יותר לאלימות מינית במצבי סכסוך.