הצהרה, 19.9.2014

תנועת הצלב האדום והסהר האדום הבינלאומית קוראת למתן מענה דחוף לצרכים ההומניטריים הבוערים ברצועת עזה.

במהלך פגישה בת שלושה ימים בעיר עזה, אותה ארחה אגודת הסהר האדום הפלסטיני, הדגישו נציגים מתנועת הצלב האדום והסהר האדום הבינלאומית עד כמה חשוב להבטיח כי לאנשים תהיה גישה לתמיכה חיונית בתור צעד ראשון לקראת התאוששות בת-קיימה.

הגנה על כבודם של האנשים היא עדיפות מבחינת הצלב האדום והסהר האדום, ויש להפנות תשומת לב לצרכים המשוועים הקיימים בתוך יישובים ומשפחות. אנחנו שבים ומאששים את מחויבותנו לתמוך בהתאוששותם ובחוסנם של אלה שהסכסוך השפיע עליהם.

"ההרס ברצועת עזה אינו מצטמצם אך ורק לאובייקטים ותשתיות אזרחיים", אמר נשיא אגודת הסהר האדום הפלסטינית, ד"ר יונס אל-ח'טיב". "הוא השפיע גם באופן ניכר על בריאותם ופרנסתם של תושבי עזה".

"הפעולות שלנו אינן מתמצות רק בתגובה המידית; הן מגלמות גם את עקרונות היסוד שלנו ואת אלה של המשפט ההומניטרי הבינלאומי".

תשתית ציבורית, מתקני רפואה ובריאות ובתי ספר ספגו נזק חמור או הושמדו. מעריכים כי 108,000 איש לא יוכלו לשוב לבתיהם. אלפים נהרגו, ואלה ששרדו חווים קשיים וחרדה כל יום, לעתים קרובות ללא מזון, מים ומצרכים חיוניים אחרים. אנחנו מודאגים גם מן ההשפעות הפסיכולוגיות ארוכות הטווח של הסכסוך, במיוחד על ילדים.

"עכשיו הזמן לרתום את עוצמתה של תנועת הצלב האדום והסהר האדום", אמר רוברט מרדיני, ראש המבצעים של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) למזרח התיכון. "אנחנו מחויבים לעשות ככל שנדרש במהלך השבועות, החודשים והשנים הבאים כדי לעזור לאלה שנפגעו מן הסכסוך הזה להתאושש".

לדברי סגן נשיא הפדרציה הבינלאומית של ארגוני הצלב האדום והסהר האדום (IFRC), פרנצ'סקו רוקה, האנשים בעזה זקוקים לתקווה. הם צריכים לראות פעולות קונקרטיות הננקטות למען שיפור חייהם עכשיו וחיי ילדיהם בעתיד. "אנחנו צריכים שהקהילה הבינלאומית תתגייס ותעזור לאנשים ברצועת אדמה זו להתאושש ולעצב מחדש את עתידם. מטרה זו תתאפשר רק בהתקיים שלום מתמשך", כך אמר.

תנועת הצלב האדום והסהר האדום הבינלאומית קוראת לקהילה הבינלאומית לחבור יחדיו כדי לתמוך בצרכים המידיים ובהתאוששות לטווח ארוך של האנשים שהושפעו ונפגעו מן האלימות בעזה.