מסיבת עיתונאים שערך בעזה ראש משלחת הוועד הבינלאומי של הצלב האדום בישראל ובשטחים הכבושים ב 26 ביולי 2014 (אנגלית- ללא כתוביות בעברית)