לאורך כל ימי שביתת הרעב השתדלנו שחייהם וכבודם של העצירים ישמרו וכן שיובטח קשר קבוע עם משפחותיהם. מאז תחילת השביתה, הרופאים והנציגים שלנו ביקרו 40 פעמים במתקני הכליאה ובבתי החולים במטרה לעקוב אחר התנאים והטיפול בעצירים, במיוחד באלו שנמצאו בשביתת רעב ממושכת. בנוסף ביקשנו להבטיח שרצונם יכובד בהתאם לאתיקה הרפואית.
מעל 600 "דרישות שלום" נמסרו על ידינו למשפחות של שובתי הרעב במאמץ לשמר את קשרי המשפחה ולעדכן אותם לגבי מצבם.
הדיאלוג שלנו עם שרות בתי הסוהר ורשויות הבריאות נמשך גם כעת בנוגע לתהליך ההאכלה מחדש ונמשיך לבקר את העצירים בכדי לעקוב אחר החלמתם.