הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ה-ICRC) מודאג מגורלם של שלושת הנערים שנחטפו בגדה המערבית ב-12 ביוני וקורא לשחררם.

 הן חטיפה והן לקיחת בני ערובה אסורות על פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי.

 ה-ICRC קורא לשחרורם המיידי ללא תנאים של איל יפרח, גיל-עד שער ונפתלי פרנקל. יש לתת להם יחס אנושי, והם זכאים ליחס של דרך ארץ והגנה על חייהם וכבודם, בהתאם לדרישת המשפט ההומניטרי הבינלאומי.

 ה-ICRC שב ומדגיש את נכונותו לפעול כמתווך נייטרלי על בסיס הומניטרי גרידא.