פאהד באקר (39), הוא דייג מעזה. זהו המקצוע שלו ב-28 השנים האחרונות. משנת 2007, המצב הכלכלי בעזה שהתדרדר בהדרגה השפיע על כל מגזרי המשק כולל הדייג. מאז, דייגים מתמודדים עם אתגרים שונים המשפעים על ההכנסה של משפחותיהם ועמיתיהם לעבודה. בין האתגרים הללו קיימים בין היתר הצמצום של האזור המותר לדייג והמחסור בדלק להפעלת הסירות אשר משפיעים על המגוון והכמות של הדגים הנתפסים בכל יום.