מלחמה במשחקי וידיאו מלהיבה מבוגרים וילדים כאחד בעולם כולו. משחקי יריות אלו אף מציעים לצבא משאב נפלא שניתן להתאימו לאימונים. לדעת  ה-ICRC יש מקום למשפט ההומניטרי הבינלאומי (דיני מלחמה) במשחקי וידיאו לשם כך ה-ICRC החל לשתף פעולה עם מפתחי משחקי וידיאו, על מנת שאלו המשחקים בהם יעמדו בפני דילמות הזהות לאלו שבפניהן עומדים חיילים אמיתיים.

המשפט ההומניטרי  הבינלאומי ומשחקי וידיאו: שאלות ותשובות

לדעת  ה-ICRC יש מקום למשפט ההומניטרי הבינלאומי (דיני מלחמה) במשחקי וידיאו.

תנועת הצלב האדום והסהר האדום הבינלאומית הביעה בפומבי את התעניינותה בהשלכות משחקי וידיאו המדמים מצבי מלחמה אמיתיים, ובהזדמנויות שמשחקים אלו יוצרים עבור הפצת ידע בדיני מלחמה. יש ליישם את הכללים בנושא השימוש בכוח בסכסוך מזוין במשחקי וידיאו המדמים סצינות שדה קרב ריאליסטיות באותו האופן בו מיושמים חוקי הפיזיקה.

מה בדיוק רוצה ה-ICRC לראות במשחקי וידיאו אלה?

ה-ICRC מעלה את הרעיון שכמו בחיים האמיתיים, על משחקים אלה להכיל השלכות וירטואליות למעשיהם והחלטותיהם של אנשים. יש לתגמל מְשַֹחקים על כיבוד דיני המלחמה ויש להטיל קנסות וירטואליים בגין הפרות חמורות של דיני המלחמה,  ובמילים אחרות, פשעי מלחמה. הדבר קיים כבר במספר משחקי הדמיית סכסוכים. תרחישי מלחמה אינם אמורים לתגמל מְשַֹחקים בגין פעולות שהיו נחשבות בחיים האמיתיים פשעי מלחמה.

ה-ICRC מודאג מכך שתרחישי מִשחקים מסוימים עלולים להוביל לטריוויאליזציה של הפרות חמורות של דיני המלחמה. החשש הוא שפעולות בלתי חוקיות מעין אלה יִיתַפשו בסופו של דבר כהתנהגות מקובלת. ואולם, ה-ICRC אינו מעורב בדיון על אודות רמת האלימות במשחקי וידיאו.

אילו הפרות של דיני המלחמה מדאיגות במיוחד?

ה-ICRC חושש מתרחישים המתארים, למשל, את השימוש בעינויים, במיוחד בעת חקירה, התקפות אזרחים במכוּון, הריגת שבויים או פצועים, התקפות על צוותים ומתקנים רפואיים ורכבי רפואה כגון אמבולנסים, או מכך שכל אחד בשדה הקרב יכול להיהרג.

האם יש לאסור על משחקי וידיאו תיאור פעולות כאלה?

הציפיה שמשחקי וידיאו יטוהרו מפעולות כאלה אינה מציאותית. בשדות קרב אמיתיים מתרחשות הפרות ולפיכך ניתן לכלול אותן. לדעת  ה-ICRC, הלימוד מה קביל ומה אסור במלחמה מתוך השכר ועונש המובנים בתוך המשחק מועיל למְשַֹחקים.

האם זה נכון גם לגבי משחקי מלחמה שיש בהם יותר מהדמיוני?

לא, ה-ICRC מדבר על משחקי וידיאו המדמים מצבי מלחמה אמיתיים. אין הוא גורס כי הדבר חל על משחקים המתארים תרחישים בדיוניים כגון פנטסיה ימי ביניימית או מלחמות עתידניות בחלל החיצון.

דווח במספר אמצעי תקשורת כי פעולות וירטואליות מסוימות שבוצעו על ידי דמויות במשחקי וידיאו עלולות להגיע לכדי הפרות חמורות של דיני המלחמה. האם זה נכון?

לא. הפרות חמורות של דיני המלחמה יכולות להתבצע רק במציאות עצמה. לא ניתן לבצע פשע מלחמה באמצעות משחק וידיאו בלבד.

מדוע מתעניין ה-ICRC במשחקי וידיאו המדמים לוחמה אמיתית?

ה-ICRC מתעניין בסוגיות הקשורות למשחקי וידאו שמדמים לוחמה משום שמְשַֹחקים עשויים לעמוד בפני  אפשרויות בחירה בדיוק כמו בשדה קרב אמיתי.

מדינות מחויבות לכבד את דיני המלחמה ולהבטיח את כיבודן, ובכל עת לדאוג להפצה נרחבת ככל האפשר של כלליהם. במציאות, כפופים כוחות מזוינים לדיני המלחמה. במשחקי וידיאו המדמים את חוויית הכוחות המזוינים טמון לפיכך הפוטנציאל להעלות את המוּדעוּת לכללים שעל כוחות אלה לפעול לפיהם כל אימת שהם מעורבים בסכסוך מזוין – וזה בין היתר מה שמעניין את ה-ICRC. למעשה, מספר משחקי וידיאו כבר לוקחים בחשבון כיצד אנשי צבא אמיתיים מאומנים להתנהג במצבי עימות.

חלק מכתב המינוי של ה-ICRC מטעמן של מדינות, הינו לקדם את כיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומי – הידוע גם כדיני מלחמה – ועקרונות הומניטריים אוניברסליים. לאור מנדט זה ונוכח ההיסטוריה הארוכה של ה-ICRC ומומחיותו בעניינים הנוגעים לסכסוך מזוין, פיתוח משחקים אלה הוא בבירור מעניינו של הארגון.

האם ה-ICRC עובד עם מפתחי משחקי וידיאו להבטחת שיקופם הנאמן של דיני המלחמה במשחקים מסוימים?

ה-ICRC עובד עם מפתחי משחקי וידיאו כדי לסייע להם לשלב את דיני המלחמה במשחקיהם במדויק. הארגון מקדם בברכה את העובדה שמשחקי וידיאו מסוימים בנושאים הקשורים למלחמה, כבר לוקחים את דיני המלחמה בחשבון. ה-ICRC הביע את נכונותו ליטול חלק בדיאלוג עם תעשיית משחקי הוידיאו על מנת לבחון את מקומם של כללים הומניטריים במשחקים.

זה לא יהפוך את המשחקים למטיפי מוסר או משעממים?

אין זו כוונתנו לקלקל את הנאתם של מְשַֹחקים, לדוגמה באמצעות מסרים הצצים ומפריעים בעיצומו של המשחק, ומונים סעיפי חוק או מרצים למְשַֹחקים בנושא דיני המלחמה. אנו מבקשים לראות את דיני המלחמה משתלבים ומתמזגים בַּמִשחקים, כך שלמְשַֹחקים תהיה חווייה ריאליסטית, והם יתמודדו באופן בלתי אמצעי עם הדילמות שלוחמים אמיתיים ניצבים בפניהן. המכירות המוצלחות של משחקים חדשים שעשו זאת מוכיחות כי שילוב דיני המלחמה אינו חותר תחת ההצלחה המסחרית של המשחקים.

האין זה מן הראוי שה-ICRC יעסוק בראש ובראשונה בלוחמה אמיתית, במציאות?

בהחלט, וסכסכוך מזוין אמיתי והשלכותיו ההומניטריות עומדים למעשה בראש סדר קדימויותיו.

ה-ICRC, באמצעות כ-12,000 עובדיו, מקיים את פעילויותיו ההומניטריות בסיטואציות של אלימות מזוינת בכל רחבי העולם. ה-ICRC הוא לעיתים קרובות הארגון הראשון שמגיע למקום כאשר פורץ סכסוך מזוין, ואשר מטפל בצורכי העצורים, העקורים או מי  שנפגעו בכל דרך אחרת. הוא אף חותר להביא לידי שיפור הציות להוראות דיני המלחמה ומעודד דרך ארץ כלפי כבודם של הנפגעים מהמלחמה.

למשחקי וידיאו, על פופולריותם הגדלה תמיד, יכולה להיות השפעה על מה שצעירים, מתגייסים עתידיים וארגונים באופן כללי תופשים כמותר או אסור בסיטואציות של סכסוך מזוין. זו הסיבה לכך שה-ICRC גם עוקב אחרי התפתחויות בתעשייה, במיוחד בנוגע למשחקים המדמים סכסוך מזוין אמיתי ומציאותי.

מדוע מפגין ה-ICRC עניין במשחקי וידיאו ולא בספרים, למשל, או בקומיקס, סדרות טלוויזיה או סרטים?

מידי פעם פונים ל-ICRC עושי סרטים או כותבים המבקשים לתאר את פעילויותיו בסכסוכים מזוינים מן העבר או בהווה. מעבר למפתחי משחקי וידיאו, היו כך לארגון מגעים עם מגזרים שונים בעולם הבידור. אך משחקי וידיאו מהווים חידוש חסר תקדים. בשונה מהמדיה המסורתית כגון סרטים, נחוצים להם מְשַֹחקים לצורך קבלת החלטות פעילות, דוגמת השימוש בכוח או ההימנעות ממנו.

ושוב, ה-ICRC אינו מעוניין בכל משחקי הוידיאו – רק באלו המדמים סכסוך מזוין מציאותי. את חלקם מעצבות ומפיקות אותן חברות המפתחות הדמיות שדות קרב לצורכי אימוניהם של כוחות מזוינים, היכן שדיני המלחמה מהווים גורם הכרחי.

מה נאמר בנושא זה בוועידה ה-31 של הצלב האדום והסהר האדום?

הוועידה ה-31 התכנסה בנובמבר 2011 בג'נבה במטרה כוללת לחזק את המשפט ההומניטרי הבינלאומי ואת הפעילות ההומניטרית. באירוע משני, חקרוו משתתפים את התפקיד שדיני המלחמה משחקים, או לא, בהדמיות מלחמה. הם בחנו דרכים שונות שבהן הכללים החלים בסכסכוך מזוין יוצגו בהדמיות. אירוע זה היה דיון בלתי רשמי; לא התקבלה כל החלטה או תוכנית פעולה.