שיעורי תחלואה ומוות בכל שלוש המחלות המידבקות גבוהים בדרך כלל בהרבה בבתי כלא בשל צפיפות יתר, תנאים לא סניטריים ואיתור וטיפול בלתי הולמים. סרטון זה מראה את מידת ההצלחה של שלושה בתי סוהר באוגנדה בהפחתה משמעותית של התפשטות שחפת, איידס ומלריה בקרב העצורים. תוכניות ההרצה לשירותי בריאות אלה, בניהול רשויות אוגנדה ובתמיכת ה-ICRC, הביאו לעלייה ניכרת בשיעור ההירפאות משחפת, צניחה בשיעור מקרי המלריה ושיעורים נמוכים יותר של מוות מאיידס מאשר באוכלוסייה הכללית.