הודעה לעיתונות

ז'נבה, (ICRC) – הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) מודאג מההשלכות ההומניטריות של ההסלמה באלימות ברצועת עזה בימים האחרונים. הוא קורא לכיבוד מלא של הוראות המשפט ההומניטרי הבינלאומי ועקרונותיו.

הצלב האדום הבינלאומי דוחק בכל הצדדים לחוס על אזרחים שאינם נוטלים חלק ישיר במעשי איבה, ומזכיר להם כי אין לכוון התקפות כלפי אובייקטים אזרחיים. במיוחד, מזכיר הוא את החובה לפעול בזהירות ולכבד את עקרון המידתיות בכל הפעולות הצבאיות, על מנת למנוע סבל בלתי הכרחי בקרב האוכלוסייה האזרחית.

כמו כן, קורא הצלב האדום הבינלאומי לאלה המחזיקים בחייל הישראלי שנתפס ב-25 ביוני לנהוג בו באופן הומני ולכבד את חייו וכבודו, בהתאם למשפט ההומניטרי הבינלאומי.