กาชาดสากลเรียกร้องให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้อพยพแนวชายแดนเบลารุส โปแลนด์ ลิธัวเนีย

, News / ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 พฤศจิกายน 2021 กาชาดสากลเรียกร้องใ…