จากไฟป่าออสเตรเลียสู่ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่สงคราม

, บล็อค / สิ่งพิมพ์

ความคิดเห็นจาก ลีโอนาร์ด บลาเซบี หัวหน้าสำนักงาน ICRC ป…