จากไข้หวัดสเปนถึงโควิด-19: บทเรียนจากโรคระบาดและสงครามโลกครั้งที่ 1

, บทความ / บล็อค

โรคระบาดใหญ่ในปี 1918-1919 หรือที่รู้จักกันในนาม ไข้หวั…