ผมไม่เคยเห็นคนเจ็บมากขนาดนี้มาก่อน

, บทความ / บล็อค / เรื่องเล่าจากภาคสนาม

เริ่มจากผู้บาดเจ็บหนึ่งคน จากนั้นเพิ่มเป็นสอง แปด สิบหก…