ICRC ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในเมียนมาร์และบังคลาเทศ

, บล็อค / สื่อมวลชน

เจนีวา/เมียนมาร์/บังคลาเทศ-คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ…