เมียนมาร์:โครงการเงินทุนสนับสนุนช่วยสร้างชีวิตใหม่และโอกาสที่ดีกว่า

, บล็อค

วันพุธเป็นวันตลาดนัดประจำสัปดาห์ของเมืองสี เมืองเล็กๆทา…