กัมพูชา-สมาชิกทีมบาสเก็ตบอลคนพิการหญิงเข้าเฝ้าพระราชินีโมนิก

, บล็อค

พระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา หรือ…