กฎกติกาสงครามฉบับย่อ

, บล็อค / วีดิทัศน์

ในสถานการณ์การสู้รบ “กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ…