ฟิลิปปินส์-ความเสียหายอันรุนแรงสร้างความยากลำบากให้กับปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยไต้ฝุ่น

, บล็อค

  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ด้วยเวลาภายในไม่กี่ชั่…