ดาวน์โหลดเอกสารการดำเนินงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ ประจำปี 2566 ใน ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ