คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL Moot Court) ประจำปี 2023 ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน การแข่งขันในปีนี้จะจัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านรายละเอียดได้และวิธีการสมัครได้ในเอกสารด้านล่าง

ICRC Regional Delegation Bangkok with Faculty of Law Chulalongkorn University will organize IHL Moot Court Competition 2023 on 4-5 November 2023. This year’s competition will be held in person at Faculty of Law, Chulalongkorn University. See below if you keen to know more on our competition.

IHL Competition Rules

IHL Moot problem

The registration will be open until 21 September (23.59h, Bangkok time) by filling this online registration form.

โปรดส่งใบสมัครในแบบฟอร์มออนไลน์ภายในวันที่ 21 กันยายน (เวลา 23:59 น. ตามเวลาในประเทศไทย) 

Preliminary materials for research and studies (เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาค้นคว้า)

The Geneva Conventions of 1949

Protocols Additional to the Geneva Conventions

Commentaries of the Geneva Conventions and the Additional Protocols

Customary IHL Database

International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction

How Does Law Protect in War? (online casebook)

IHL Answers to your questions

ถาม-ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

อนุสัญญาเจนีวา 1949

พิธีสารเพิ่มเติม อนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่ 12 สิงหาคม 1949

Advice from ex-mooters (วีดีโอแนะนำ Moot Court จากตัวแทนประเทศปีก่อนหน้า)