อธิบายหลักการทั้ง 7 ประการของกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ Fundamental-principles  หรือ อ่านเอกสารฉบับย่อ หลักการพื้นฐานของกลุ่มองค์กรกาชาด