คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL Moot Court) และการแข่งขันบทบาทสมมติ (IHL Role Play) ประจำปี 2022 รอบภาษาอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม (การแข่งขันบทบาทสมมติวันที่ 14 และการแข่งขันว่าความศาลจำลองวันที่ 15-16) การแข่งขันในปีนี้จะจัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ อ่านรายละเอียดได้และวิธีการสมัครได้ในเอกสารด้านล่าง

ICRC Regional Delegation Bangkok with Faculty of Law, Thammasat University & School of Law, Mae Fah Luang University will organize IHL Moot Court and Role Play Competition 2022 on 14 October (Role Play) and 15-16 October (Moot Court). The 2022 Thailand National IHL Competition will held in person at Faculty of Law,
Thammasat University, Thaprachan Campus.

IHL Competition Rules (Moot Court and Role Play)

Moot Problem

Competitions Concept Note

The registration will be open until 7th September (7:00 AM) by filling this online registration form.

โปรดส่งใบสมัครในแบบฟอร์มออนไลน์ภายในวันที่ 7 กันยายน (เวลา 7:00 น.) 

หมายเหตุ หากอีเมล BAN_IHL_Unit_Group@icrc.org มีปัญหา สามารถส่งมาที่อีเมล dijaz@icrc.org เพียงอีเมลเดียวได้

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาค้นคว้า (Preliminary materials for research and studies)

2021 Hong Kong Red Cross IHL Moot Problem

2020 AP National (Thailand) IHL Moot Problem (Download PDF)

IHL Answers to your questions 

International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction

Customary IHL Database

How does law protect in war?

วีดีโอแนะนำ Moot Court จากตัวแทนประเทศปีก่อนหน้า

เคล็ดลับจากรุ่นพี่ – How to write a good memorial

Moot Court กับ Role Play ต่างกันอย่างไร เราควรสมัครการแข่งขันไหนดี? วีดีโอนี้มีคำตอบ (ภาษาไทย) 

ชมบรรยากาศการแข่งขัน Role Play