กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคืออะไร? มีที่มาแบบไหน? คุ้มครองใครบ้าง? ต่างจากกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Law) อย่างไร? อะไรคือความแตกต่างระหว่าง jus ad bellum และ jus in bello? ดาวน์โหลดเอกสาร ถาม-ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และเอกสารฉบับย่อ

หรืออ่านบทความสรุป กฎหมายสงครามทำงานอย่างไร รวมทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ทำความรู้จัก 10 ข้อน่ารู้ #กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

  1. คุ้มครองผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการสู้รบ เช่น พลเรือน บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
  2. คุ้มครองผู้ที่ไม่อาจสู้รบได้อีกต่อไป เช่น ทหารที่บาดเจ็บหรือเชลยศึก
  3. ห้ามไม่ให้พุ่งเป้าโจมตีพลเรือน หากกระทำเช่นนั้นจะถือว่าเป็นอาชญากรรมสงคราม
  4. รับรองสิทธิของพลเรือนที่จะต้องได้รับการคุ้มครองจากอันตรายของสงครามหรือได้รับการช่วยเหลือที่จำเป็น โดยจะต้องระมัดระวังทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พลเรือนและสถานที่อยู่อาศัยของพลเรือนได้รับความเสียหาย หรือทำลายทรัพย์สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น แหล่งน้ำ พืชผล ปศุสัตว์ ฯลฯ
  5. กำหนดให้ผู้ป่วยไข้หรือผู้บาดเจ็บมีสิทธิได้รับการดูแลรักษาไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดของการสู้รบ
  6. กำหนดห้ามไม่ให้โจมตีบุคลากรทางการแพทย์ ยานพาหนะทางการแพทย์ รวมถึงโรงพยาบาลที่อุทิศเพื่อการดำเนินงานด้านมนุษยธรรม
  7. ห้ามกระทำการทรมานและปฏิบัติต่อเชลยศึกในลักษณะที่เป็นการทำลายศักดิ์ศรีของบุคคล
  8. กำหนดให้ผู้ถูกคุมขังจะต้องได้รับอาหารและน้ำดื่ม และติดต่อสื่อสารกับบุคคลอันเป็นที่รักได้
  9. จำกัดอาวุธและยุทธวิธีที่อาจใช้ได้ในการสงคราม เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็น
  10. ห้ามกระทำการข่มขืนหรือกระทำการอนาจารในรูปแบบอื่นใดในกรณีการขัดกันทางอาวุธโดยเด็ดขาด

แปลและเรียบเรียงจาก 10 things the rules of war do