แถลงการณ์จากคริสทีน ชิโปลลา ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี)

เมื่อเกือบหนึ่งปีที่แล้ว ฉันมีโอกาสเดินทางไปอัฟกานิสถาน และพบว่าระบบสาธารณสุขทั้งหมดแทบจะล่มสลาย หน่วยงานทางการแพทย์ของประเทศไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลาหลายเดือน ไม่มีทั้งยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล แพทย์และพยาบาลทั้งในกรุงคาบูลและทั่วประเทศต่างสิ้นหวัง แม่และสตรีมีครรภ์ไม่สามารถได้รับการรักษาอย่างเพียงพอในประเทศที่ต้องเผชิญกับอัตราการเสียชีวิตของมารดาสูงที่สุดในโลก โดยจากจำนวนการคลอด 100,000 ราย พบว่ามีมารดาเสียชีวิตมากถึง 638 คน

ไอซีอาร์ซีได้เข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการรักษาชีวิตและต่อลมหายใจให้ระบบสาธารณสุข โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา เราได้ให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 33 แห่งทั่วประเทศ ความพยายามนี้ ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ของอัฟกานิสถาน สามารถให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในผลผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม คือทารกกว่า 113,500 ชีวิต สามารถคลอดอย่างปลอดภัยในสถานพยาบาลของเราตั้งแต่เดือนมกราคม

เป็นเวลากว่า 10 เดือนที่ไอซีอาร์ซีได้เข้ามาสนับสนุนดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ตั้งแต่ค่าจ้างของบุคลากรทางการแพทย์กว่า 10,500 ชีวิต (หนึ่งในสามเป็นเจ้าหน้าที่หญิง) ค่าเชื้อเพลิงสำหรับอุปกรณ์ทำความร้อน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รถพยาบาล รวมไปถึงยาและอาหารสำหรับคนไข้

แต่ระบบสาธารณสุขไม่ใช่ภาคส่วนเดียวที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน เพราะแม้ว่าการต่อสู้ในประเทศจะลดลงเป็นอย่างมากตั้งแต่ปีที่ผ่านมา แต่การดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดของครอบครัวชาวอัฟกันก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลง ระบบธนาคารยังคงเป็นอัมพาต เช่นเดียวกับการขาดการจ้างงานและการเข้าถึงเงินสด ผลที่ตามมาของสงครามยาวนานหลายทศวรรษ สร้างผลกระทบร้ายแรงต่อประชากรในประเทศ รวมไปถึงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่ยิ่งทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น

บนถนนของกรุงคาบูล เราเห็นประชาชนนำสิ่งของส่วนตัวออกมาจำหน่าย เพื่อจะได้เงินสดมากพอสำหรับซื้อหาอาหาร เราเห็นผู้หญิงจำนวนมากต่อแถวยาวเพื่อขอขนมปังหน้าร้านเบเกอรี่ จำนวนที่ว่านี้เพิ่มขึ้นในทุกวัน สำหรับพื้นที่ห่างไกล ภัยแล้งรุนแรงทำให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชสำหรับเป็นอาหารและสร้างรายได้ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียมีผลต่อราคาสินค้าพื้นฐาน สร้างผลกระทบอย่างหนักต่อกำลังซื้อของครอบครัว ผู้คนนับล้านกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าและน้ำสะอาด ซึ่งนำไปสู่โอกาสเสี่ยงต่อโรคระบาดที่มีน้ำเป็นสื่อกลางในการแพร่กระจาย

แม้จะมีความพยายามอย่างเต็มที่ แต่องค์กรมนุษยธรรมก็ไม่อาจตอบรับทุกความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชาชน หากปราศจากการสนับสนุนและร่วมมือจากนานาชาติ ประชากรชาวอัฟกันไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี หรือบุรุษ ล้วนต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่คุกคามถึงชีวิต

ทุกวันนี้กว่าครึ่งของประชากรในอัฟกานิสถานต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ในขณะที่ประชากรเกือบ 20 ล้าน เผชิญหน้ากับปัญหาความมั่นคงทางอาหารอย่างรุนแรง คำถาม คือ อนาคตแบบไหนที่พ่อแม่ของเด็กเกิดใหม่กว่าหนึ่งแสนชีวิต จะมอบให้ลูกๆ ของเขาได้ในอีกหลายปีข้างหน้า

ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งทางศีลธรรมและทางมนุษยธรรม เราต้องร่วมกันทำให้แน่ใจว่าทารกเกิดใหม่และครอบครัวของพวกเขาได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น รัฐและหน่วยงานเพื่อการพัฒนาต้องหันกลับไปยังอัฟกานิสถาน อย่าหยุดให้ความช่วยเหลือประชากรจำนวนมากที่กำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากจะทานทน