สัญลักษณ์แห่งมนุษยธรรม

E-Book

สัญลักษณ์แห่งมนุษยธรรม

เครื่องหมายกาชาดเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังของประชาชนที่เผชิญภาวะวิกฤตทางมนุษยธรรม สำหรับกลุ่มชนที่ต้องทนทุกข์จากการสู้รบและสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ รวมไปถึงความยากลำบากอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เครื่องหมายนี้เป็นสัญญาณว่าความช่วยเหลือกำลังจะมาถึง

เครื่องหมายกาชาดในปัจจุบันมีสัญลักษณ์ใดบ้าง สัญลักษณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ให้ความคุ้มครองใครบ้าง ตอบทุกคำถามในเอกสารของเรา สัญลักษณ์แห่งมนุษยธรรม

แบ่งปันบทความนี้