สถานการณ์สู้รบภาคพื้นดินในเยเมนตึงเครียดอีกครั้ง คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เรียกร้องให้กองกำลังทุกกลุ่มหลีกเลี่ยงการโจมตีเมืองโบราณราเบ็ล (Zabid) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ที่สุดในเยเมน ความวุ่นวายในสงครามกลางเมืองเยเมนไม่เพียงเป็นอันตรายต่อพลเมืองแต่ยังทำให้สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าอยู่ในภาวะเสี่ยง ราเบ็ลเป็นเมืองหลวงเก่าและเป็นเมืองสำคัญในวัฒนธรรมอิสลามที่มีอายุย้อนหลังไปตั้งแต่ศตวรรษที่ 13-15 มหาวิทยาลัยราเบ็ล ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในหมู่ประเทศอาหรับและมุสลิม เป็นศูนย์กลางทางการวิจัยและเป็นภาพลักษณ์ขององค์ความรู้อิสลามที่ไม่อาจประเมินค่าได้ ภายในเมืองยังมีกลุ่มอาคารอีกมากมาย ทั้งบ้าน มัสยิด และถนนปูอิฐแบบเก่า ราเบ็ลเข้าเป็นหนึ่งในมรดกโลกตั้งแต่ปี 1993 (UNESCO World Heritage Site) ทว่าตอนนี้ โบราณสถานที่ยืนหยัดมาร่วม 800 ปี อาจถึงการอวสานในไม่ช้า ‘การต่อสู้รุนแรงในเมือง Hodeida กำลังลุกลามมาถึงราเบ็ลในไม่กี่วัน มีความกังวลเป็นอย่างมากว่าความเสียหายอาจแพร่กระจาย จนทำลายมรดกสำคัญของวัฒนธรรมอิสลาม อันเป็นศาสนาเก่าแก่ที่มีความสำคัญของโลก’ Alexandre Faite หัวหน้าคณะผู้แทนของ ICRC ในเยเมนแสดงความกังวล ปัจจุบันแนวรบระหว่างสองฝ่ายอยู่ห่างจากเมืองราเบ็ลเพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น ปัจจุบันอาคารโบราณสถานอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ICRC ออกมาเรียกร้องอีกครั้ง ให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ การปฎิบัติการทางอาวุธและทางทหารควรมีความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพราะเมื่อใดที่กฎแห่งสงครามถูกละเลย ไม่ว่าฝ่ายใดเป็นผู้ชนะ แต่ผู้เสียหายร่วมกันคือมนุษยชาติ