ปัจจุบันวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกของเรามีความซับซ้อนมากขึ้นและความต้องการการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็เพิ่มมากขึ้น หลายชีวิตต้องสูญสิ้นไปท่ามกลางความขัดแย้งทางทหาร ความรุนแรงและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ มันยิ่งทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้

ปัจจัยใหม่ๆที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความขัดแย้ง และความรุนแรง เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่องค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 8 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันกาชาดโลก เรารำลึกถึงการอุทิศตนและความสำเร็จในการทำงานของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กาชาดหลายล้านคนทั่วโลกที่ช่วยรักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่อมวลมนุษยชาติของเราในทุกๆ วันว

ในฐานะประธานของทั้งสององค์กร เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ผู้ปฎิบัติงานจากองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงทั่วโลกได้ทำให้กับชุมชน ไม่ว่าจะมากหรือน้อยในแต่ละวัน และพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

จากซีเรียถึงโซมาเลีย และ จากเนปาลถึงไนจีเรีย เราได้เห็นความกล้าหาญของเพื่อนร่วมงานที่ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่บ่อยครั้ง และในบางครั้งพวกเขาได้สละชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ด้านมนุษยธรรม พวกเราภูมิใจและซาบซึ้งกับการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาในการช่วยชีวิตและเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนแม้ว่าจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายและยากลำบากและนั่นหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาได้สร้างไว้แก่โลกใบนี้ด้วย

ตั้งแต่ยุคของอังรี ดูนังต์ บิดาผู้ก่อตั้งองค์กรกาชาด ประวัติศาสตร์ขององค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงคงความเป็นพันธมิตรหนึ่งเดียวมาโดยตลอด ประเด็นด้านมนุษยธรรมที่โลกของเราต้องเผชิญอย่างต่อเนื่องจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำงานของสถาบันหรือองค์กรเท่านั้น หากแต่เราทุกคนต้องรวมตัวกันด้วยใจที่มุ่งมั่นเพื่อจะช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของมนุษยชาติ และนี่คือองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง และมันก็หมายถึงตัวคุณนั่นเอง

อาสาสมัครและผู้ปฎิบัติงานในองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง พวกเขาคอยดูแลผู้ประสบภัยจนแน่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นได้รับความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พวกเขามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตผู้คน พวกเขาทำงานเพื่อฟื้นฟู สร้างความปลอดภัย และพัฒนาให้ชุมชนมีความแข็งแกร่งและปรับตัวเพื่อรับมือกับวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้

ในสถานที่ๆที่มีความขัดแย้งหรือภัยพิบัติ อาสาสมัครและผู้ปฎิบัติงานของเรามีการปรับตัว หาวิธีใหม่ๆ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้ความช่วยเหลือพวกเขาในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุด

อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ของเราใช้วิธีแก้ปัญหาแบบท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงความต้องการของผู้ประสบภัย ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน หรือ ต้องการความช่วยเหลืออะไร พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่อย่างคนท้องถิ่น พวกเขากินนอนที่นั่น ทำงานที่นั่น เข้าใจวัฒนธรรมและความต้องการของผู้คน ทั้งนี้ก็เพื่อค้นหาหนทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดภายใต้การสนับสนุนของสมาชิกกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

เราได้เห็นอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงทำกิจกรรมเกี่ยวกับสวนงู เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับชนิดของงูและผลิตเซรุ่มแก้พิษ เราได้เห็นพวกเขาสร้างทีมวีลแชร์บาสเกตบอลเพื่อให้ผู้เคราะห์ร้ายจากกับระเบิดได้มีความหวังและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง และเรายังได้เห็นพวกเขาใช้สุนัขเพื่อช่วยบำบัดและสร้างรอยยิ้มให้กับคนชายขอบที่ถูกแยกออกจากสังคม แน่นอนว่าพวกเขายังปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่พวกเราเป็นที่พึ่งพิงที่ผู้คนนึกถึงเป็นกลุ่มแรก ไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาล บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน บริการรับบริจาคเลือดและบริการฉุกเฉินอื่นๆ อีกมากมาย

ถึงอาสาสมัครและผู้ปฎิบัติงานทุกๆ ท่าน หากปราศจากพวกคุณแล้ว องค์กรของเราคงไม่สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนทั่วโลกได้   วันกาชาดโลกคือวันของคุณ และเราขอแสดงความยินดีและขอบคุณพวกคุณทุกคนอีกครั้ง