รถตู้ช่วยเหลือคนพิการ หรือ Mobile workshop เป็นรถตู้ที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการฟื้นฟูทางกายภาพของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC องค์การอนามัยโลก (WHO) และมูลนิธิคนพิการ (PWDF) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการนำรถตู้คันนี้มาใช้งานก็เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเดินทางมารับบริการจากศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพในจังหวัดเสียมราฐลำบาก

ภายในห้องโดยสารของรถตู้ช่วยเหลือคนพิการได้รับการดัดแปลงให้บรรจุอุปกรณ์เพื่อเอาไว้ใช้ให้บริการแก่คนพิการในพื่นที่ห่างไกล

ภายในห้องโดยสารของรถตู้ช่วยเหลือคนพิการได้รับการดัดแปลงให้บรรจุอุปกรณ์เพื่อเอาไว้ใช้ให้บริการแก่คนพิการในพื่นที่ห่างไกล

ทั้งนี้ห้องโดยสารของรถตู้คันดังกล่าวได้ถูกดัดแปลงให้บรรจุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพื่อให้สะดวกแก่การให้บริการรวมถึงการซ่อมแซมอวัยวะเทียมให้กับคนพิการ โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาได้มีการทำพิธีเปิดตัวเพื่อการใช้งานอย่างเป็นทางการที่จังหวัดเสียมราฐของกัมพูชา “นี่คือรถตู้ช่วยเหลือคนพิการคันแรกในกัมพูชา ซึ่งผมเห็นว่ามันควรจะมีเพิ่มอีกในอนาคต” ฯพณฯ เซม โซคา ปลัดกระทรวงสวัสดิการสังคม ทหารผ่านศึกและการฟื้นฟูเยาวชนกล่าวระหว่างร่วมพิธีเปิด

ฯพณฯ เซม โซคา ปลัดกระทรวงสวัสดิการสังคม ทหารผ่านศึกและการฟื้นฟูเยาวชนของกัมพูชาตัดริบบิ้นเปิดงานเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ฯพณฯ เซม โซคา ปลัดกระทรวงสวัสดิการสังคม ทหารผ่านศึกและการฟื้นฟูเยาวชนของกัมพูชาตัดริบบิ้นเปิดงานเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559

“เป้าหมายของเราก็คือกลุ่มคนพิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เราอยากเห็นรถตู้คันนี้เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆที่คนพิการอาศัยอยู่และให้บริการรวมถึงซ่อมแซมอุปกรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” บาธ เวอร์ไมเรน หัวหน้าสำนักงาน ICRC ประจำกัมพูชากล่าว

รถตู้ช่วยเหลือคนพิการจะเปิดให้บริการใน 3 ตำบลของจังหวัดเสียมราฐก่อน หลังจากนั้นจะเริ่มขยายพื้นที่ให้บริการไปยังจังหวัดกัมปงธมและพระวิหารในปีหน้า

ผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์ออร์โธปิดิกส์จากศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพในจังหวัดเสียมราฐจะเดินทางไปกับรถตู้เพื่อให้บริการกับคนพิการ

ผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์ออร์โธปิดิกส์จากศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพในจังหวัดเสียมราฐจะเดินทางไปกับรถตู้เพื่อให้บริการกับคนพิการ