การแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศ) เป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนระดับประเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงในปี 2559 โดยการแข่งขันรายการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชากฎหมายได้มีโอกาสสวมบทบาทเป็นฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยเพื่อว่าความในคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ โดยที่ประเทศกัมพูชามีการแข่งขันเมื่อวันที่ 12 และ 13 ธันวาคม 2558 ที่ศูนย์ศึกษากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ภายใน Royal University of Law and Economics และมีนักศึกษาวิชากฎหมายของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีม ซึ่งนักศึกษาที่ชนะการแข่งขันในปีนี้ได้แก่ คุณ Sokhom Socheatta และคุณ Sim Marinet นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัย Royal University of Law and Economics

นักศึกษาถ่ายรุปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

นักศึกษาถ่ายรุปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

นักศึกษาถ่ายรุปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

นักศึกษาถ่ายรุปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

คุณมาร์กาเร็ต ไรอัน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

คุณมาร์กาเร็ต ไรอัน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

 

นักศึกษาเข้าร่วมฟังการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบแปดทีมสุดท้าย

นักศึกษาเข้าร่วมฟังการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบแปดทีมสุดท้าย

นักศึกษาเข้าร่วมฟังการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบแปดทีมสุดท้าย

นักศึกษาเข้าร่วมฟังการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบแปดทีมสุดท้าย

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศประกาศคะแนนของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบแรก

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศประกาศคะแนนของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบแรก

นักศึกษาถ่ายภาพร่วมกันระหว่างรอฟังผลการแข่งขัน

นักศึกษาถ่ายภาพร่วมกันระหว่างรอฟังผลการแข่งขัน

นักศึกษาที่เข้ารอบแปดทีมสุดท้ายเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน

นักศึกษาที่เข้ารอบแปดทีมสุดท้ายเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน

 

กรรมการตัดสินในรอบแปดทีมสุดท้าย

กรรมการตัดสินในรอบแปดทีมสุดท้าย

กรรมการตัดสินในรอบแปดทีมสุดท้าย

กรรมการตัดสินในรอบแปดทีมสุดท้าย

นักศึกษาสวมบทบาทฝ่ายจำเลยทำการแข่งขันในรอบแปดทีมสุดท้าย

นักศึกษาสวมบทบาทฝ่ายจำเลยทำการแข่งขันในรอบแปดทีมสุดท้าย

 

กรรมการตัดสินในรอบแปดทีมสุดท้าย

กรรมการตัดสินในรอบแปดทีมสุดท้าย

นักศึกษาสวมบทบาทฝ่ายจำเลยทำการแข่งขันในรอบแปดทีมสุดท้าย

นักศึกษาสวมบทบาทฝ่ายจำเลยทำการแข่งขันในรอบแปดทีมสุดท้าย

 

นักศึกษาถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

นักศึกษาถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

นักศึกษาถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

นักศึกษาถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

 

นักศึกษาถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

นักศึกษาถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

 

นักศึกษาทีมฝ่ายจำเลยขึ้นให้การต่อศาล

นักศึกษาทีมฝ่ายจำเลยขึ้นให้การต่อศาล

 

กรรมการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ

กรรมการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศกัมพูชา

การแข่งขันศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศกัมพูชา

คุณมาร์กาเร็ต ไรอัน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมชนะเลิศ

คุณมาร์กาเร็ต ไรอัน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมชนะเลิศ

 

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในหัวข้อต่างๆถ่ายภาพหมุ่ร่วมกัน

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในหัวข้อต่างๆถ่ายภาพหมุ่ร่วมกัน

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน กรรมการ ตัวแทนจากไอซีอาร์ซี เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษากฎหมายฯ และ อาสาสมัครถ่ายภาพร่วมกัน

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน กรรมการ ตัวแทนจากไอซีอาร์ซี เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษากฎหมายฯ และ อาสาสมัครถ่ายภาพร่วมกัน

คุณ Sokhom Socheatta และคุณ Sim Marinet นักศึกษากฎหมายชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันในปีนี้

คุณ Sokhom Socheatta และคุณ Sim Marinet นักศึกษากฎหมายชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันในปีนี้

ตัวแทนจากไอซีอาร์ซีถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษาที่ชนะการแข่งขันและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ตัวแทนจากไอซีอาร์ซีถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษาที่ชนะการแข่งขันและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

นักศึกษาที่เข้าร่วมงานแข่งขันศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถ่ายภาพร่วมกัน

นักศึกษาที่เข้าร่วมงานแข่งขันศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถ่ายภาพร่วมกัน

นักศึกษาสวมบทบาทเป็นฝ่ายจำเลยในการแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

นักศึกษาสวมบทบาทเป็นฝ่ายจำเลยในการแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไอซีอาร์ซีและที่ปรึกษาฝ่ายจำเลยของศาลเขมรแดงร่วมเป็นกรรมการในการตัดสิน
นักศึกษาสวมบทบาทเป็นฝ่ายจำเลยในการแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

นักศึกษาสวมบทบาทเป็นฝ่ายจำเลยในการแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

นักศึกษากำลังทำการแข่งขันในศาลจำลองกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

นักศึกษากำลังทำการแข่งขันในศาลจำลองกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

นักศึกษาและกรรมการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก

นักศึกษาและกรรมการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก

นักศึกษาถ่ายรุปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

นักศึกษาถ่ายรุปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก