การแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ(รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศ) เป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนระดับประเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงในปี 2559 โดยการแข่งขันรายการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชากฎหมายได้มีโอกาสสวมบทบาทเป็นฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย เพื่อว่าความในคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ โดยที่ประเทศเวียดนามมีการแข่งขันกันเมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 ที่สถาบันการทูตแห่งเวียดนามหรือ Diplomatic Academy of Vietnam กรุงฮานอย และ มีสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศเวียดนามส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้นักศึกษาที่ได้รับชัยชนะได้แก่ คุณมาย งัน ฮา และ คุณเหงียน เท ฮวง ตัวแทนจากสถาบันการทูตแห่งเวียดนาม กรุงฮานอย

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกฏหมายจากนครโฮจิมินห์ถ่ายรูปร่วมกันก่อนการแข่งขันคัดเลือกในรอบแรก

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกฏหมายจากนครโฮจิมินห์ถ่ายรูปร่วมกันก่อนการแข่งขันคัดเลือกในรอบแรก

นักศึกษาจากสถาบันต่างๆจับมือกันก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น

นักศึกษาจากสถาบันต่างๆจับมือกันก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น

 

นักศึกษาจากสถาบันต่างๆใจจดจ่อกับการแบ่งสายแข่งขันในรอบแรก

นักศึกษาจากสถาบันต่างๆใจจดจ่อกับการแบ่งสายแข่งขันในรอบแรก

คณะกรรมการประชุมหารือกันถึงกฏกติกาก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น

คณะกรรมการประชุมหารือกันถึงกฏกติกาก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น

นักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันจะแนะนำตัวเองต่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมอื่นๆ

นักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันจะแนะนำตัวเองต่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมอื่นๆ

คุณเชรีน พอลลินี่ หัวหน้าสำนักงานไอซีอาร์ซีประจำกรุงฮานอยกล่าวเปิดการแข่งขันว่าความศาลจำลองรอบตัวแทนประเทศอย่างเป็นทางการ

คุณเชรีน พอลลินี่ หัวหน้าสำนักงานไอซีอาร์ซีประจำกรุงฮานอยกล่าวเปิดการแข่งขันว่าความศาลจำลองรอบตัวแทนประเทศอย่างเป็นทางการ

คณะกรรมการและนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

คณะกรรมการและนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

 

นักศึกษาสวมบทบาทเป็นฝ่ายโจทก์เพื่อว่าความในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

นักศึกษาสวมบทบาทเป็นฝ่ายโจทก์เพื่อว่าความในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

นักศึกษาสวมบทบาทเป็นฝ่ายจำเลยเพื่อว่าความในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

นักศึกษาสวมบทบาทเป็นฝ่ายจำเลยเพื่อว่าความในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

คณะกรรมการจะคอยซักถามนักศึกษาที่สวมบทบาททั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยถึงข้อสงสัยต่างๆระหว่างการพิจารณาคดี

คณะกรรมการจะคอยซักถามนักศึกษาที่สวมบทบาททั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยถึงข้อสงสัยต่างๆระหว่างการพิจารณาคดี

คณะกรรมการต้องรับฟังการฟ้องร้องและแก้ต่างๆของทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยเพื่อเฟ้นหาทีมที่ให้หลักฐานและข้อสนับสนุนที่ชัดเจนที่สุด

คณะกรรมการต้องรับฟังการฟ้องร้องและแก้ต่างๆของทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยเพื่อเฟ้นหาทีมที่ให้หลักฐานและข้อสนับสนุนที่ชัดเจนที่สุด

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันว่าความศาลจำลองรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศเวียดนามถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันว่าความศาลจำลองรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศเวียดนามถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก

การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ นักศึกษาทั้งสองคนนี้สวมบทบาทเป็นฝ่ายจำเลย

การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ นักศึกษาทั้งสองคนนี้สวมบทบาทเป็นฝ่ายจำเลย

การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ นักศึกษาทั้งสองคนนี้สวมบทบาทเป็นฝ่ายโจทก์

การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ นักศึกษาทั้งสองคนนี้สวมบทบาทเป็นฝ่ายโจทก์

คุณเชรีน พอลลินี่ หัวหน้าสำนักงานไอซีอาร์ซีประจำกรุงฮานอยมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมฝ่ายจำเลยที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้

คุณเชรีน พอลลินี่ หัวหน้าสำนักงานไอซีอาร์ซีประจำกรุงฮานอยมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมฝ่ายจำเลยที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้

ผู้ชนะการแข่งขันว่าความศาลจำลองในประเทศเวียดนามถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนของไอซีอาร์ซีและอาจารย์

ผู้ชนะการแข่งขันว่าความศาลจำลองในประเทศเวียดนามถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนของไอซีอาร์ซีและอาจารย์

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้ารับประกาศนียบัตรจากผู้แทนของไอซีอาร์ซี

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้ารับประกาศนียบัตรจากผู้แทนของไอซีอาร์ซี

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้ารับประกาศนียบัตรจากผู้แทนของไอซีอาร์ซี

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้ารับประกาศนียบัตรจากผู้แทนของไอซีอาร์ซี

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้ารับประกาศนียบัตรจากผู้แทนของไอซีอาร์ซี

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้ารับประกาศนียบัตรจากผู้แทนของไอซีอาร์ซี

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้ารับประกาศนียบัตรจากผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้ารับประกาศนียบัตรจากผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

มาย งัน ฮา และ เหงียน เท ฮวง ตัวแทนจากสถาบันการทูตแห่งเวียดนามถ่ายรูปหมู่คู่กับคณะกรรมการด้วยความรู้สึกตื่นเต้นที่ชนะการแข่งขัน

มาย งัน ฮา และ เหงียน เท ฮวง ตัวแทนจากสถาบันการทูตแห่งเวียดนามถ่ายรูปหมู่คู่กับคณะกรรมการด้วยความรู้สึกตื่นเต้นที่ชนะการแข่งขัน