กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศมุ่งมั่นทำงานด้านมนุษยธรรมมานานถึง 150 ปี โดยให้การช่วยเหลือแก่ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง ภัยธรรมชาติ และ วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมากลุ่มองค์กรกาชาดฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่คนที่ประสบภัยธรรมชาติ 110 ล้านคน ทำงานร่วมกับบุคคลทั่วไปในงานด้านการพัฒนากว่า 160 ล้านคน และการช่วยเหลือผู้คนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์รุนแรงและความขัดแย้งอีกนับไม่ถ้วนภายใต้หลักการกาชาดและไม่มีการเลือกปฏิบัติ

กลุ่มองค์กรกาชาดฯ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วโลกเกือบ 5 แสนคน และยังทำงานร่วมกับอาสาสมัคร 17 ล้านคน ใน 190 ประเทศทั่วโลก เนื่องในโอกาสวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปีตรงกับวันเกิดของอองรี ดูนองต์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มองค์กรกาชาด ทางหน่วยงานจึงกำหนดให้วันนี้เป็นวันกาชาดโลก ทุกปีกลุ่มองค์กรกาชาดจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำงานอย่างทุ่มเทในหลายประเทศทั่วโลก

โดยในปีนี้จะเป็นการยกย่องความกล้าหาญและความสำเร็จในการทำงานของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจในการช่วยชีวิตและทำให้หลายคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาในการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมในทุกๆวัน กลุ่มองค์กรกาชาดฯเป็นทั้งหน่วยงานท้องถิ่น สากล อิสระ และ เป็นกลาง ที่สำคัญคือเราพร้อมเสมอที่จะปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ประสบความเดือดร้อน

งานของกลุ่มองค์กรกาชาดฯประกอบไปด้วย

-การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

กลุ่มองค์กรกาชาดฯให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพ สนับสนุนอุปกรณ์แขนขาเทียมให้กับเหยื่อกับระเบิด ให้บริการผ่าตัดกับเหยื่ออาวุธในพื้นที่ความขัดแย้ง ให้บริการฉุกเฉินแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือโรคระบาด การให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

-การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุวิกฤตหรือภัยธรรมชาติ

กลุ่มองค์กรกาชาดฯให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้พวกเขาเกิดความเครียดมากเกินไปและช่วยให้พวกเขาสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

-การติดตามหาญาติพี่น้องที่พลัดพราก

กลุ่มองค์กรกาชาดฯให้บริการติดตามหาญาติพี่น้องที่สูญหายและพลัดพรากรวมถึงให้การช่วยเหลือด้านนิติเวช จิตวิทยาและการเงินแก่ครอบครัวเพื่อช่วยให้สมาชิกในครอบครัวได้รับการเยียวยาด้านจิตใจและดำรงชีพต่อไปได้

-การเจรจาต่อรองเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

กลุ่มองค์กรกาชาดฯดำเนินการเจรจาอย่างเป็นกลางและยุติธรรมกับทุกฝ่ายในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเพื่อให้ประชาชนได้รับปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีพ

-การโยกย้ายถิ่นฐาน

กลุ่มองค์กรกาชาดฯให้การช่วยเหลือและคุ้มครองแก่ประชาชนที่อพยพหนีภัยสงคราม ความขัดแย้ง การเสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรมตลอดเส้นทางของการเดินทางอันยาวไกล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้อพยพเหล่านั้นจะได้รับความปลอดภัยและเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมถึงสามารถติดต่อกับญาติพี่น้องที่อาจหายสาบสูญระหว่างทางและไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และค้าแรงงานผิดกฎหมาย

-การเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ทุกปีประชาชนประมาณ 3 ล้าน 4 แสนคนเสียชีวิตจากโรคร้ายที่มีสาเหตุมาจากการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่ดี กลุ่มองค์กรกาชาดฯทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนที่เผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆจะสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดี ทั้งนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

-การสนับสนุนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวิกฤตรุนแรง

กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ให้การสนับสนุนประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่อาจจะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์และภัยธรรมชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงการลดความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งผ่านทางการเข้าถึงชุมชน วัตถุประสงค์หลักของเรา คือการระบุถึงสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติและวิกฤตการณ์ต่างๆโดยเน้นไปที่การพัฒนาในระยะยาวเป็นหลัก

สามารถเยี่ยมชมกิจกรรมวันกาชาดโลกของสภากาชาดไทยได้ที่นี่ http://bit.ly/26RLVqL